Głównym tematem mojego malarstwa są martwe natury, które zatracają wszelkie poczucie materii, zmierzają ku abstrakcji. W swoich obrazach, nie tworzę dokumentu podobieństwa. Tworzę obraz danej sytuacji, upraszczając jego odwzorowanie do maksimum. Skupiam się na budowaniu wrażenia, eliminując przy tym opisowość poszczególnych przedmiotów. Sprowadzane są one do symbolu. W moim malarstwie najważniejszy jest kolor. Posługiwanie się przeze mnie gęstą materią farby, wynika z poszukiwania oryginalnego sposobu opisywania rzeczywistości. Otaczająca mnie rzeczywistość stanowi dla mnie jedynie inspirację, odchodzę od naśladowania, na korzyść nowego wyrazu oraz wzajemnego oddziaływania barw, poszukiwania fakturalnych efektów tak aby płótno rozwiązane było malarsko. Forma przedstawianych przedmiotów ma charakter sugestywny, ogranicza się do ich zarysu. Poprzez swoje prace staram się znaleźć indywidualny opis widzianej rzeczywistości.